fbpx

Privacy Policy

Kornealita (toliau – “Bendrovė”)

Ši privatumo politika reglamentuoja viešbučio, SPA, restoranų naujienlaiškių prenumeratorių (toliau – “Jūs, Jus, Jūsų, Jums”) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo pagrindinius principus ir procedūras, atliekamas UAB Kornealita, registracijos nr, adresu Jaunystės g. 21, LT-31230 Visaginas, Lietuvos Respublika, tel. +370 (655) 64 890, elektroninis pašto adresas info@kornealita.lt – (toliau – Bendrovė)

When you use the services of the hotel, spa, restaurant, or receive newsletters and discounts from the Company, this Privacy Policy is intended to inform you about the Company's collection, processing and storage of personal data.

Susipažinimui Bendrovės privatumo politika visados yra prieinama Bendrovės internetinėje svetainėje.

Kaip Bendrovė tvarko Jūsų duomenis?
Titulas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (tik registruojantis viešbutyje), elektroninis paštas, telefono numeris, amžius (gimimo metai registruojantis Jūsų sistemoje), kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, kad galėtumėte naudotis Bendrovės suteikiamomis paslaugomis, užpildant viešbučio, SPA centro, naujienlaiškio gavimo, nuomotojams ir nuomininkams taikomas anketas taip pat kaip ir kitus asmens duomenis suteiktus Bendrovei teisėtu pagrindu. Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti Bendrovei Jūsų apgyvendinimo organizatoriaus jeigu Jūs užsisakote viešbučio apgyvendinimą naudojantis kitų įmonių, institucijų ar organizacijų paslaugomis.

Bendrovė apdoroja Jūsų atvaizdą, kuris yra užfiksuojamas Jums atvykus, naudojant vaizdo stebėjimo kameras viešosiose Kornealita vietose. Bendrovė taip pat apdoroja Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), kuriuos Jūs pateikiate, kad gautumėte naujienlaiškius elektroniniu paštu arba kad galėtumėte naudoti Bendrovės lojalumo kortelę.
Privalomos ataskaitos ir nepateikimo pasekmės

Jūs privalote pateikti pilną ir teisingą asmeninę informaciją. Tai yra būtina tam, kad būtų galima sudaryti arba įgyvendinti su Jumis jau sudarytą sutartį (teikti apgyvendinimo, golfo klubo, spa ir nekilnojamojo turto paslaugas). Jeigu Jūs nesuteiksite asmeninės informacijos dėl prieš tai išvardintų priežasčių, Bendrovė negalės tinkamai įvykdyti su Jumis sudarytos sutarties.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas
Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi šiais tikslais:
• Jūsų identifikacijai kuomet yra įgyvendinama paslaugų teikimo sutartis su Bendrove;
• Teikiant apgyvendinimo, spa centro paslaugas ir susisiekiant su Jumis dėl paslaugų (dėl paslaugų laiko rezervavimo pakeitimų ir t.t.);
• Sprendžiant problemas susijusias su paslaugų teikimu įgyvendinant sutarties įsipareigojimus ir kitus tikslus susijusius su sutarties įvykdymu;
• Susisiekti su Jumis apie paliktus daiktus;
• Tiksliniam marketingui (siūlant prekes ir paslaugas asmenims ir arba siekiant jų nuomonės apie siūlomas prekes ir paslaugas);
• Informuoti Jus apie Bendrovės planuojamas šventes, renginius, akcijas, paslaugų pasiūlymus ir kitas naujienas;
• Užtikrinti Bendrovės darbuotojų, kitų svečių ir Bendrovės nekilnojamojo turto saugumą (video duomenys iš stebėjimo kamerų, garso įrašymo duomenys viešbučio registratūroje);
• Pareikšti, vykdyti ir ginti teisinius ieškinius;
• Vykdyti įstatymų nustatytus įstatyminius įsipareigojimus (t. y. mokestines prievoles), kad būtų galima išduoti finansinius dokumentus;
• Kitais teisėtais tikslais, susijusiais su tuo, kas išdėstyta.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra šie:
• Jūsų sutikimas naudoti asmens duomenis arba kai yra susitarimas, kad jūs sutikote jų panaudojimui konkrečiam tikslui;
• Sutartis sudaroma arba įgyvendinama, kada Jūs esate viena iš sutarties šalių;
• Asmens duomenys privalo būti tvarkomi Bendrovės arba trečiosios šalies, kuriai asmens duomenys yra atskleidžiami siekiant teisėtų interesų su sąlyga, jog Jūsų interesai ir pagrindinės teisės bei laisvės dėl asmens duomenų galioja (vaizdo stebėjimas pateisinamas dėl teisėto bendrovės intereso užtikrinti darbuotojų, komplekso svečių, Bendrovės turto saugumą);
• Asmens duomenų tvarkymas yra reikalingas išpildyti teisinius įsipareigojimus taikomus Bendrovei (t.y. Įstatymu nustatyta pareiga archyvuoti dokumentus, pareiga saugoti finansinius dokumentus mokesčių tikslais, įpareigojimas pateikti duomenis valdžios institucijoms ir kt.);
• Asmens duomenų naudojimas tikslinio marketingo tikslams.
Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tikslinio marketingo tikslams:
• Siunčiant naujienlaiškius į Jūsų nurodytą elektroninio pašto adresą, naujienas apie vykstančius renginius, akcijas, naujausius produktų ir paslaugų pasiūlymus, klausiant nuomonės apie pasiūlytus produktus ir paslaugas;
• Registracijos anketose Jūs pažymėjote, jog sutinkate gauti Bendrovės naujienlaiškius ir specialius pasiūlymus elektroniniu ir paprastu paštu;
• Registracijos anketose Jūs pažymėjote, jog sutinkate, kad Bendrovė su Jumis susisieks nurodytu telefono numeriu tikslinio marketingo tikslais;
• Jūs turite teisę reikalauti, jog Bendrovė supažindintų Jus su asmens duomenų tvarkymu, informuotų apie Jūsų asmens duomenis, iš kokių šaltinių, kokiam tikslui ir kaip yra tvarkomi ir kam jie yra pateikiami;
• Bendrovei koreguojant, taisant ir papildant klaidingus, nepilnus ar netikslius asmens duomenis arba apribojant tokių asmens duomenų tvarkymą išskyrus jų saugojimą;
• Bendrovei sunaikinant (ištrinant) Jūsų nelegaliai saugomus asmens duomenis arba suspenduojant tokių asmens duomenų tvarkymą išskyrus jų saugojimą;
galima būtų įvykdyti teisinius įsipareigojimus, tais atvejais, kuomet teisėti asmens duomenų kontrolieriaus interesai nusveria Jūsų interesus, teises ir laisves, arba tam, kad būtų galima reikalauti, vykdyti ar ginti teisinius ieškinius.

Duomenų saugojimo laikotarpis
Tikslinio marketingo ir lojalumo programos tikslams – 10 metų nuo sutikimo tvarkyti duomenis gavimo (arba nuo duomenų gavimo, kuomet sutikimas nėra privalomas).
Siųsti naujienlaiškius – tiek kiek naujienlaiškiai bus siunčiami ir vienas mėnuo po asmens atsisakymo gauti naujienlaiškį, bet ne ilgiau nei 10 metų.
Sutarties vykdymui, tiek kiek galioja sutartis ir 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos, sutarties sudarymui nuo pirmo kontakto su potencialiu klientu iki sutarties sudarymo, arba vienus metu po to, kai sutartis nėra sudaroma.
Kuomet siekiama vykdyti arba apginti teisinius ieškinius, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiek kiek bus reikalinga šiuose atvejuose.

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Bendrovė gali perduoti Jūsų duomenis tvarkymui tik šioms trečiosioms šalims:
• Bendrovės duomenų tvarkytojams – serverių paslaugų tiekėjams, internetinės svetainės administratoriui, asmenims atsakingiems už naujienlaiškių kūrimą ir siuntimą Jums; asmenims atsakingiems už Bendrovės naudojamų duomenų bazių ir informacinių sistemų administravimą.
• Valstybės ir teisėsaugos institucijoms jeigu duomenys yra reikalingi teisiniais pagrindais.
Bendrovė neperduoda Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims už Europos Sąjungos ribų.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas
Jūs turite teisę pateikti prašymus susijusius su Jūsų teisėmis nustatytomis šiose taisyklėse, taip pat reikalavimus ir nusiskundimus susijusius su neteisėtu asmens duomenų tvarkymu arba galimu Jūsų teisių pažeidimu Bendrovei adresu Jaunystės g. 21, LT-31230 Visaginas, Lietuvos Respublika, elektroniniu paštu info@kornealita.lt. Jūs taip pat turite teisę pateikti Jūsų nusiskundimus Valstybės Duomenų Apsaugos Inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius.